Spring naar inhoud

Naar zeevogels kijken.

De activiteit naar zeevogels kijken is zeer geschikt voor gezinnen met kinderen.

We zullen op een laagdrempelige en speelse manier kennis maken met onze gevleugelde strandbezoekers. We leren eerst hoe we een verrekijker gebruiken. Vanop het strand gaan we met de verrekijker op zoek naar zeevogels. Tijdens deze gezinswandeling leren we enkele meeuwen herkennen en zien we wat er nog meer op het strand leeft. Tenslotte gaan we ook nog roepen als een meeuw! De afstand die we zullen wandelen zal zeker niet te lang zijn.

De organisatie van deze activiteit is in handen van het Duinenhuis Koksijde. Deelname is gratis, maar inschrijving verplicht. Schrijf je hier in voor de wandeling van Zondag 26 maart 2023 van 14:00-16:00 uur.

Praktische info:

  • De duur van de wandeling is ongeveer twee uur.
  • Kleding naar het weer.
  • Stevige (wandel)schoenen aanbevolen.
  • Er zullen verrekijkers aanwezig zijn om gedurende de activiteit te gebruiken.
  • Afspraakplaats: Prof. Blanchardlaan, Ster der Zee (Aqua Scivolo - kruis).

Laat je in de begeleide wandeling KIEKT E KIR IER onderdompelen in de agrarische natuur van De Moeren. Bij De Moeren denk je waarschijnlijk niet direct aan een natuurgebied. Toch krijgen akkervogels, Bruine en Grauwe Kiekendieven en verschillende uilensoorten er de ruimte. Dit door effectieve natuurbescherming én samenwerking met landbouwers. De wandeling neemt je mee in het verhaal van het ontstaan en het beheer van De Moeren. De nadruk ligt op het belang van natuurontwikkeling en biodiversiteit. Hierbij komen plant en dier ruimschoots aan bod!

Tijdens hun Natuurgidsencursus hebben Ilona Verlinde, Geert Martens en Joop van der Laan een project uitgewerkt en zo is KIEKT E KIR IER ontstaan. Met enthousiasme nemen ze je gedurende twee uur mee doorheen een stukje van De Moeren. De uitgewerkte route is 3,5 km lang en kent een aantal stopplaatsen, waarbij verschillende boeiende onderwerpen belicht zullen worden.

De organisatie van deze activiteit is in handen van Natuurwerkgroep De Kerkuil. Deelname is gratis, maar inschrijving verplicht. Schrijf je hier in voor de wandeling van Zondag 11 september 2022 van 10:00-12:00 uur.

Praktische info:

  • De duur van de wandeling is ongeveer twee uur.
  • Kleding naar het weer, het kan waaien in De Moeren!
  • Stevige (wandel)schoenen aanbevolen.
  • Met een verrekijker op zak wordt alles leuker.
  • Afspraakplaats: 12 Rue Saint-Antoine, 59122 Ghyvelde, Frankrijk (nét over de schreve).

Deze lezing is onderdeel van het vormingsaanbod van het Duinenhuis Koksijde, in samenwerking met Natuurwerkgroep De Kerkuil.

Datum: Woensdag 28 april 2021
Tijd: 19.30 u.
Locatie: Duinenhuis, Bettystraat 7, 8670 Koksijde
Spreker: Joop van der Laan
Toegang: gratis, maar inschrijven verplicht
inschrijven: www.natuurwerkgroepdekerkuil.be.

Bij De Moeren denk je waarschijnlijk aan rechte wegen en een vlak landschap, maar er is meer te beleven dan dat. Dankzij soortenbeschermingsprogramma’s en hulp van actieve natuurbeschermers is het beslist een ‘broedplaats’ voor agrarische natuur geworden. Hier speelt ook Natuurwerkgroep De Kerkuil een actieve rol in. Aan de hand van foto’s wordt er belicht wat er in De Moeren, dus dicht bij huis, zoal te zien is.

Omwille van de Covid-19 maatregelen is het momenteel niet toelaten dat deze presentatie live in het Duinenhuis door gaat. Daarom zal de presentatie in de vorm van een webinar gegeven worden. Na inschrijving ontvangt u hiervoor op de dag van de webinar een link om deze te kunnen volgen.

De lezing is de vorm van een webinar is opgenomen en middels deze link te herbekijken.

Natuur aan de Kust presenteert Natuurvriendelijke wandelingen.

Hoe kunnen we in deze tijd weer meer contact krijgen met de natuur? In deze tijd hebben we steeds  minder contact met elkaar. Niet alleen het contact met elkaar, maar ook die met de natuur zijn we steeds meer kwijt. Blijkbaar zijn de meeste mensen dit al gewoon gaan vinden. Behalve een wandeling in een mooi natuurgebied onder begeleiding van een gids, zal er ook aandacht worden besteed aan onze relatie tot de natuur. Verschillende aspecten kunnen hierbij aan bod komen. Dit kan bijvoorbeeld onze impact op het milieu zijn maar ook dat wij zelf onze natuurlijke weerstand kunnen verbeteren en zo gezonder kunnen leven. Goed voor ons én voor de planeet.

De wandelingen kunnen aangepast worden aan het publiek. Volwassenen, gezinnen met kinderen, ..... Neem hiervoor contact op met Natuur aan de Kust.

De eerste Natuurvriendelijke wandeling is Struinen in de Oosthoekduinen. Het vertrekpunt hiervoor is bezoekerscentrum Duinpanne in De Panne. De duur van de wandeling is ongeveer anderhalf uur en goede stapschoenen zijn aangeraden. Deze wandeling is de komende maanden op afspraak in overleg gratis te volgen. U kunt deze wandeling aanvragen door contact met ons op te nemen  middels ons e-mailadres info@natuuraandekust.be.

U krijgt snel een reactie.

De Moeren is een grensoverschrijdend poldergebied aan de grens tussen België en Frankrijk. In eerste instantie zal je hierbij niet direct denken aan een natuurgebied en dat is het feitelijk ook niet. Door de zeer goede landbouwgrond biedt het plaats aan uitgestrekte akkers maar het is tevens ook een broedplaats voor agrarische natuur. Zoals iedere polder kan je genieten van uitgestrekte vergezichten. Aan het begin van de ochtend en tegen zonsondergang loop je er kans om reeën te zien.

De Moeren is een van de vijf kerngebieden in Vlaanderen waar terreinmaatregelen bestaan in het kader van het “soortbeschermingsprogramma voor de grauwe kiekendief”. Door deze maatregelen worden zogezegde vogelakkers aangelegd. Door een goede samenwerking tussen onder meer de VLM, landbouwers en actieve natuurbeschermers proberen we de grauwe kiekendief aan te trekken. We hopen hierdoor dat hij zich hier gaat vestigen. Ook andere vogels zoals bijvoorbeeld  Kwartels, Veldleeuwerikken, Bruine kiekendieven en andere roofvogels hebben baat bij de aanleg van vogelakkers. Een vogelakker bestaat uit een aangelegde akker van luzernestroken afgewisseld met stroken van graan, gras en kruiden. Het is een meerjarige maatregel waarvoor met landbouwers door de VLM een vijfjarige overeenkomst wordt afgesloten.

De Moeren is bij uitstek geschikt om er met de fiets op uit te trekken. Voor wandelaars en natuurliefhebbers is er KIEKT E KIR IER, een uitgewerkte route van 3,5 km. Deze is als begeleide wandeling te boeken maar ook zelfstandig te doen. Neem hiervoor contact op met Natuur aan de Kust. Het startpunt hiervoor is Café Saint Antoine waar je ook heerlijk iets kan gaan drinken.

De Doornpanne en de Hoge Blekker vormen een ca. 175 hectare groot gebied met uiteenlopende duintypes. Gelegen in Koksijde - Oostduinkerke is het goed bereikbaar met alle vormen van vervoer en zeer de moeite waard om te ontdekken. Het vormt een aaneengesloten gebied met de naastgelegen Schipgatduinen en wordt alleen gescheiden door de Koninklijke Baan. Het centrale gedeelte van de Doornpanne is eigendom van de waterleidingsmaatschappij en heeft de functie van waterwingebied. De overige gedeelten zijn aangewezen als Vlaams Natuurreservaat en hierdoor zijn er meerdere beheerders.

Het afwisselende landschap en de aanwezige flora en fauna zijn zeker de moeite waard. Behalve stuifduinen, duingraslanden, dichtbegroeide pannen en gefixeerde binnenduinen zijn er ook een tweetal waters (infiltratiepanden). Deze zijn van belang zijn voor de waterwinning én voor de natuur. Dit gedeelte is uitsluitend middels geleide wandelingen te bezoeken. Vermeldenswaardig zijn de in het bloeiseizoen talrijk aanwezige Orchissen en andere vochtminnende planten rond het infiltratiepand! De Hoge Blekker is met zijn 33 meter de hoogste duintop van de Vlaamse kust.

Middels vier ingangen is het mogelijk om dit natuurgebied te betreden. Telkens bij de ingang is er een informatiebord waar de wandelpaden zijn aangegeven. Met de fiets kan je het centrale wandel en fietspad  nemen. Dit pad is ook zeer vriendelijk voor rolstoelgebruikers. Er is ook een 3 km lang natuurleerpad waarbij de wandelaar wordt uitgenodigd om alle zintuigen aan te spreken. Niet alleen de kinderen maar ook de volwassenen zullen het leuk vinden om de ezels op te zoeken. Deze worden ingezet om De Doornpanne te begrazen. In het gebied ligt het bezoekerscentrum Doornpanne van het IWVA. Hier is een permanente tentoonstelling over de waterwinning en de flora van het duingebied. Er is ook een wisselende tentoonstelling. Voor meer informatie en beheer: Bezoekerscentrum Doornpanne, Natuurpunt, Agentschap voor Natuur & Bos.

 

Het Westhoekreservaat ook wel natuurreservaat De Westhoek geheten is het oudste aaneengesloten duingebied aan de Belgische kust. Dit gebied van bijna 350 hectare groot is ingesloten door gemeente De Panne en de Franse grens. Als wandelaar en natuurliefhebber zijn er samen met het aangrenzende Calmeynbos, de Oosthoekduinen en Franse Réserve Naturelle de la Dune du Perroquet voor de Westhoek ongekende wandel en natuur mogelijkheden. In het Westhoekreservaat groeien meer dan 400 soorten planten en zowel het strand als de duinen zijn een ware trekpleister voor vogels. Vaste of regelmatige gasten zijn de Tapuit, Kuifleeuwerik, Blauwe kiekendief, Koperwiek, Roodborsttapuit, Tjiftjaf en de Grasmus.

Er zijn diverse goed aangeduide en gevarieerde wandelpaden en 3 uitkijkpunten. Bezoekercentrum Duinpanne waar je iets kunt drinken ligt op wandelafstand van het reservaat en beschikt over een geheel vernieuwde cafetaria.

Het Westhoekreservaat is vrij toegankelijk. Voor meer informatie en beheer: Agentschap voor Natuur & Bos.

 

De Noordduinen is een gebied met een afwisselend landschap gelegen tussen Koksijde en De Panne. Het gebied is zo'n 135 hectare groot en is ingesloten door huizen, campings en een militaire basis. De drukke Leopold III-laan snijdt de eigenlijke Noordduinen in twee. Ten zuiden van de Vandammestraat ligt nog een derde deelgebied namelijk de Fluithoekduinen. Aan de Noordkant ligt Abdijmuseum Ten Duinen en de Zuid-Abdijmolen. Naast de grote verscheidenheid aan (soms zeldzame) plantensoorten, kom je in de Noordduinen ook heel wat vogels tegen, zoals de nachtegaal, grasmus, braamsluiper, graspieper en de sprinkhaanzanger.

Je kan de Noordduinen ontdekken aan de hand van van 3 onverharde wandelpaden waar duingraslanden, duinvalleien, duinstruwelen, bosjes en oude vissershuisjes elkaar afwisselen. Onderweg loop je ook nog kans om de Ezeltjes tegen te komen die in de graaszones de begroeiing kort houden. Voor meer informatie en beheer: Agentschap voor Natuur & Bos.

 

Wie is er niet aangetrokken door de kust? De geur van de zee, het zandstrand en de duinen. Eigenlijk vormt deze strook ons grootste natuurgebied en alhoewel de Belgische kust behoorlijk verstedelijkt is, is het de moeite om het uit oogpunt van de natuur te bekijken. De meeste duinen liggen versnipperd en ingesloten door bebouwing maar er zijn nog enkele mooie plekjes waar strand en duin elkaar raken. Voorbeelden hiervan zijn de Westhoekduinen, de Schipgatduinen (met Natuureducatiefcentrum Duinenhuis), Ter Yde en de Sint-Laureinsduinen. En laten we zeker de prachtige duinen in het Franse deel van de Westhoek niet vergeten. Ons leven is afhankelijk van de zee en laten we er daarom zuinig op zijn!

Er zijn diverse wandelingen en ontdekkingstochten mogelijk en er zijn ook verschillende educatieve programma's (o.a. Duinenhuis). Eten en drinken is altijd wel ergens mogelijk. We zijn ten slotte aan de Belgische kust!

 

De Houtsaegerduinen en het aangrenzende Kerkepannebos vormen een waardevol stukje groen tussen De Panne en Sint-Idesbald (Koksijde). Het droge duinlandschap van de Houtsaegerduinen ( ca. 80ha.) behoort tot de best ontwikkelde van de hele kust en het Kerkepannebos is één van de oudste bosjes aan de kust. Het gebied heeft een gevarieerde begroeiing en is rijk aan zangvogels. Omdat er veel besdragende struiken zijn is het een voedsel en rustgebied voor doortrekkende vogels als de zwartkop, tuinfluiter, roodborst, zanglijster en de kneu.
Je kan dit ingesloten stukje natuur ontdekken aan de hand van 3 korte wandelpaden. Op ca. 2 km wandelen is het bezoekerscentrum Duinpanne. Aan de parking en ingang van het gebied aan de Noorddreef kun je iets drinken bij café 't Lusthof of bij frituur De Oosthoek..

Dit gebied is vrij toegankelijk. Voor meer informatie en beheer: Agentschap voor Natuur & Bos.