Spring naar inhoud

De Doornpanne en de Hoge Blekker

De Doornpanne en de Hoge Blekker vormen een ca. 175 hectare groot gebied met uiteenlopende duintypes. Gelegen in Koksijde - Oostduinkerke is het goed bereikbaar met alle vormen van vervoer. Ze is dan ook het ontdekken waard. Het vormt een aaneengesloten gebied met de naastgelegen Schipgatduinen en wordt alleen gescheiden door de Koninklijke Baan. Het centrale gedeelte van de Doornpanne is eigendom van drinkwatermaatschappij Aquaduin en heeft de functie van waterwingebied. De overige gedeelten zijn aangewezen als Vlaams Natuurreservaat en hierdoor zijn er meerdere beheerders.

Het afwisselende landschap en de aanwezige flora en fauna zijn zeker de moeite waard. Behalve stuifduinen, duingraslanden, dichtbegroeide pannen en gefixeerde binnenduinen zijn er ook een drietal waters (infiltratiepanden). Deze zijn van belang zijn voor de waterwinning én voor de natuur. Dit gedeelte is uitsluitend middels geleide wandelingen te bezoeken. Vermeldenswaardig zijn de in het bloeiseizoen talrijk aanwezige Orchissen en andere vochtminnende planten rond het infiltratiepand! De Hoge Blekker is met zijn 33 meter de hoogste duintop van de Vlaamse kust.

Middels vier ingangen is het mogelijk om dit natuurgebied te betreden. Telkens bij de ingang is er een informatiebord waar de wandelpaden zijn aangegeven. Met de fiets kan je het centrale wandel en fietspad  nemen. Dit pad is ook zeer vriendelijk voor rolstoelgebruikers. Er is ook een 3 km lang natuurleerpad waarbij de wandelaar wordt uitgenodigd om alle zintuigen aan te spreken. Niet alleen de kinderen maar ook de volwassenen zullen het leuk vinden om de ezels op te zoeken. Deze worden ingezet om De Doornpanne te begrazen. In het gebied ligt het bezoekerscentrum Doornpanne van drinkwatermaatschappij Aquaduin. Hier is een permanente tentoonstelling over de waterwinning en de flora van het duingebied. Er is ook een wisselende tentoonstelling. Voor meer informatie en beheer: Bezoekerscentrum Doornpanne, Natuurpunt, Agentschap voor Natuur & Bos.