Spring naar inhoud

Noordduinen

De Noordduinen is een gebied met een afwisselend landschap gelegen tussen Koksijde en De Panne. Het gebied is zo'n 135 hectare groot en is ingesloten door huizen, campings en een militaire basis. De drukke Leopold III-laan snijdt de eigenlijke Noordduinen in twee. Ten zuiden van de Vandammestraat ligt nog een derde deelgebied namelijk de Fluithoekduinen. Aan de Noordkant ligt Abdijmuseum Ten Duinen en de Zuid-Abdijmolen. Naast de grote verscheidenheid aan (soms zeldzame) plantensoorten, kom je in de Noordduinen ook heel wat vogels tegen, zoals de nachtegaal, grasmus, braamsluiper, graspieper en de sprinkhaanzanger.

Je kan de Noordduinen ontdekken aan de hand van van 3 onverharde wandelpaden waar duingraslanden, duinvalleien, duinstruwelen, bosjes en oude vissershuisjes elkaar afwisselen. Onderweg loop je ook nog kans om de Ezeltjes tegen te komen die in de graaszones de begroeiing kort houden. Voor meer informatie en beheer: Agentschap voor Natuur & Bos.